МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ УСПІШНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ
ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ ФАХІВЦІВ З РОБОТОДАВЦЯМИ

Владимир

col-narrow-left   

ІН Резюме:

4860

Опубліковано:

30.09.2015
col-narrow-right   

Дата народження:

03.12.1981
col-wide   

Назва:

Агроном-иследователь

Рівень знання української мови:

Рівень знання російської мови:

Рівень знання aнглійської мови:

Рівень знання німецької мови:

Про мене:

Досвід роботи: З квітня 2009 р. – по теперішній час – Інститут сільського господарства Полісся Національної Академії Аграрних Наук, відділ землеробства та меліорації: - жовтень 2010 р. – науковий співробітник; - квітень 2009 р. – вересень 2010 р. – молодший науковий співробітник: • пряма участь в розробці, закладці, організації, виконанні науково-дослідних польових робіт та проектів; • аналітичний та математичний аналіз отриманих даних; • написання звітів та їх захист. Серпень 2007 р. – січень 2009 р. – виробнича практика в Данії, на рослинницькій фермі. Липень 2004 р. – серпень 2007 р. – Інститут сільського господарства Полісся НААН, відділ землеробства та меліорації: - жовтень 2004 р. – серпень 2007 р. – молодший науковий співробітник; - липень 2004 р. – вересень 2004 р. – старший лаборант; Серпень 2002 р. – листопад 2002 р. – виробнича практика в Англії. Освіта: Квітня 2005 р. – квітень 2010 р. – Національний Науковий Центр “Інститут землеробства НААН” (м. Київ): • аспірант – заочної форми навчання; • спеціальність – загальне землеробство; • тема науково-дослідної роботи: “Продуктивність короткоротаційних сівозмін та родючість дерново-підзолистого ґрунту за різних систем удобрення”. - склав кандидатські іспити з філософії, іноземної мови та спеціальності “Загальне землеробство”. Червень 2005 р. – ННЦ “Інститут землеробства НААН”: • курси підвищення кваліфікації; • спеціальність – загальне землеробство. Вересень 1999 р. – липень 2004 р. – Державний агроекологічний університет (м. Житомир): • форма навчання – стаціонарна; • освіта – повна вища; • спеціальність – агрономія; • кваліфікація – вчений агроном. Приймав участь в науково-практичних конференціях за результатами яких опубліковано тези, публікація наукових статей у фахових виданнях, участь в написанні рекомендацій виробництву, підготовка та читання лекції. Додаткова інформація: Впевнений користувач ПК (MS Office, Internet, встановлення ОС Windows, програмного забезпечення та ін.), посвідчення тракториста-машиніста категорії А, вільне володіння українською та російською мовами. Особисті якості: Працелюбність, ціленаправленість, відповідальність, добросовісність та старанність, пунктуальність, порядність, повага до людей, бажання працювати на результат та продуктивне і раціональне використання часу.