МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ УСПІШНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ
ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ ФАХІВЦІВ З РОБОТОДАВЦЯМИ

Вадим

col-narrow-left   

ІН Резюме:

4896

Опубліковано:

30.09.2015
col-narrow-right   

Дата народження:

14.04.1983
col-wide   

Назва:

Юрист

Рівень знання української мови:

Рівень знання російської мови:

Рівень знання aнглійської мови:

Рівень знання німецької мови:

Про мене:

Опыт работы 7 лет 9 месяцев Декабрь 2012 — по настоящее время (5 месяцев) Головне управління Держземагентства у Сумській області (Сумы) — Государственные организации Завідувач сектору з запобігання та протидії корупції Безпосередня участь у реалізації державної антикорупційної політики, здійсненні контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, забезпеченні проведенню заходів щодо запобігання та протидії корупції, проведенні організаційної та роз’яснювальної роботи щодо запобігання та протидії корупції. Розробка та здійснення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням. Надання структурним підрозділам головного управління та окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства. Вживання заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяння його усуненню. Організація перевірки достовірності поданих посадовими особами декларацій, відомостей про майно, доходи, зобов’язання фінансового характеру. Участь у проведенні юридичних експертиз проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються начальником головного управління з метою виявлення чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, а у разі їх виявлення – внесення пропозицій начальнику управління щодо їх усунення або скасування відповідних актів (документів); в установленому порядку проведення службових розслідувань (перевірок) в структурних підрозділах, з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційних правопорушень та/або невиконання вимог антикорупційного законодавства; участь у перевірках фінансово-господарської діяльності територіальних підрозділів Держземагентства у районах (містах) Сумської області, райдержадміністрацій з метою здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства. Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, призначення яких здійснюється начальником головного управління, у тому числі щодо відомостей, поданих особисто. Перевірка в установленому порядку повідомлень фізичних та юридичних осіб інформації, оприлюдненої у друкованих, аудіовізуальних засобах масової інформації, а також отриману іншим способом про причетність працівників структурних підрозділів, райдержадміністрацій, посадових осіб місцевого самоврядування до корупційних правопорушень. Повідомлення у письмовій формі начальника головного управління та спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю управління МВС України, управління податкової міліції Державної податкової адміністрації, по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю управління СБУ, підрозділи прокуратури про факти, що можуть свідчить про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами головного управління. Ведення обліку працівників головного управління, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. Аналіз результатів боротьби з корупцією, розробка пропозицій щодо запобігання корумпованих зв’язків із державними службовцями та посадовими особами, контроль за виконанням заходів щодо запобігання корупції серед державних службовців, особливо в структурних підрозділах, де існує високий ризик корупційних проявів. Внесення пропозицій і питаннь для розгляду на засіданнях колегій та нарадах. Август 2005 — Декабрь 2012 (7 лет 5 месяцев) Управління Держкомзему у місті Суми (Сумы) — Государственные организации Головний спеціаліст - юрисконсульт - Розробка нормативно-правових документів управління. - Робота з позовними документами. - Представництво управління в судах всіх рівнів - Нормативна грошова оцінка земельних ділянок - Надання послуг громадянам, суб'єктам підприємницької діяльності, підприємствам, установам і організаціям стосовно правового статусу земельних ділянок. - Перевірка договорів оренди земельних ділянок - Надання консультації з питань землеустрою державного земельного кадастру та моніторінгу земель - Робота з черговими планами - Робота з електронною геоінформаційною системою для ведення бази данних земельного кадастру міста - Використання електронних нормативно-правових систем - Аналіз нормативно-правових документів та проектів на відповідність нормам чинного законодавства - Робота в комісії по незаконному будівництву при міському голові. - Секретар тендерного комітету. Ключевые навыки - Робота з позовними документами. - Представництво управління в судах всіх рівнів - Нормативна грошова оцінка земельних ділянок - Надання консультації з питань землеустрою державного земельного кадастру та моніторінгу земель Компьютерные навыки Впевнений користувач. Користування електронними правовими системами, - Робота з електронною геоінформаційною системою для ведення бази данних земельного кадастру міста - Використання електронних нормативно-правових систем (в тому числі „Ліга. Закон") Образование 2014 Центр последипломного образования Сумского государственного университета (Суми) Державне управління, Державна служба, Магістр 2005 Міжрегіональна академія управління персоналом Факультет:Комерційне та трудове право.Специальность: Правознавство., Диплом специалиста Знание языков Украинский — родной Английский — базовые знания Русский — свободно владею Повышение квалификации, курсы 2011 Курс навчання усфері здійснення державних заупівель Торгово - промислова палата України., Сертифікат Серія ДЗ№С-12177. Дополнительная информация Водительское удостоверение Категория B