МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ УСПІШНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ
ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ ФАХІВЦІВ З РОБОТОДАВЦЯМИ

Слободяник Віталій

col-narrow-left   

ІН Резюме:

4911

Опубліковано:

30.09.2015
col-narrow-right   

Дата народження:

24.07.1983
col-wide   

Назва:

Економіст

Рівень знання української мови:

Рівень знання російської мови:

Рівень знання aнглійської мови:

Рівень знання німецької мови:

Про мене:

Досвід роботи: Лютий/2009р. – XX. Начальник планово-фінансового відділу (далі - ПФВ) Національного університету біоресурсів и природокористування України (до жовтня 2008 р. Національний аграрний університет). Обов'язки: -- складання річного бюджету і запровадження системи виконання, участь в стратегічному плануванні 5 навчально-дослідних господарств (далі - НДГ); - запровадження системи бюджетування і управлінського обліку в 5 НДГ; - проведення аналізу фінансово-господарської діяльності 5 НДГ; - забезпечення затвердження виробничих програм 5 навчально-дослідних господарств; - контроль за виконанням бюджету і досягненням запланованих показників в НДГ; - забезпечення затвердження бюджету доходів і видатків, бюджету руху грошових коштів; - виявлення причин відхилення плану з фактом; - розподіл грошових потоків; - складання управлінських звітів (БДВ, Баланс, БРГК); - оформлення презентацій для керівництва в Microsoft Power Point; - забезпечення взаємозв’язків відділу із Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством фінансів України та іншими органами виконавчої влади; - керівництво і координація діяльності відділу (10 чол. відділ). Листопад/2006р. –Лютий/2009р. Провідний економіст ПФВ Національного аграрного університету. Обов'язки: - аналіз виконання бюджету в 5 НДГ; - підготовка звіту про виробничо-фінансові показники роботи 5 НДГ; - аналіз собівартості продукції тваринництва та рослинництва 5 НДГ; - розрахунок планової собівартості продукції тваринництва, рослинництва та допоміжних виробництв; - перевірка річних виробничих програм 5 НДГ; - оцінка рентабельності діяльності 5 НДГ; - участь у розробці технологічних карт у рослинництві; - підготовка аналітичних матеріалів для керівництва; - робота з великими об'ємами інформації. Січень/2006р. – Листопад/2006р. Економіст 1 категорії ПФВ Національного аграрного університету. Обов'язки: - аналіз фактичного виконання бюджету по структурних підрозділах; - нормативний розрахунок собівартості продукції рослинництва в НДГ; - перевірка штатних розписів НДГ; - погодження на введення-виведення посад із штатного розпису НДГ; - проведення хронометражних спостережень по деяких видах робіт; - визначення та затвердження норм виробітку в НДГ. Липень/2005р. –Січень/2006р. Економіст ПФВ Національного аграрного університету. Обов'язки: - складання нормативних калькуляцій на продукцію і послуги структурних підрозділів; - робота із погодження та супроводження договорів - організація діловодства відділу. Освіта: Національний аграрний університет Вересень /2006р. – Вересень /2010 р. Аспірантура. Кандидатська робота на тему «Економічна ефективність функціонування зерно продуктового підкомплексу та шляхи її поліпшення на інноваційних засадах» Вересень/2004р. – Грудень /2005 р. Економічний факультет. Спеціальність: економіка підприємства. Кваліфікація магістр з економіки підприємства. Диплом КВ №28303701 Додаткова інформація: Впевнений користувач ПК: всі програми MS Office (особливо Excel), MS Project, законодавча база Ліга:Закон, 1-С бухгалтерія 7.7 + 8.1. Водійські права категорії "В". Володіння мовами: українська і російська – вільно; англійський, польський – базовий рівень. Знання міжнародних та національних стандартів бухгалтерського, управлінського обліку, податкового законодавства, володіння методологією економічного та фінансового аналізу, бюджетування. Ділові якості: комунікабельний, уважний, цілеспрямований, швидко навчаюсь, відповідальний, старанний, пунктуальний, працюю "на результат". Володію сильними аналітичними здібностями і навиками фінансового аналізу.