МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ УСПІШНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ
ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ ФАХІВЦІВ З РОБОТОДАВЦЯМИ

Катерина

col-narrow-left   

ІН Резюме:

5070

Опубліковано:

30.09.2015
col-narrow-right   

Дата народження:

31.03.1988
col-wide   

Назва:

Бухгалтер в сфере управленческого и финансового учета

Оклад:

625 грн.

Рівень знання української мови:

Рівень знання російської мови:

Рівень знання aнглійської мови:

Рівень знання німецької мови:

Про мене:

07.2012 по теперішній час бухгалтер у виробничо – торгівельній компанії. Обов’язки: • ведення первинної документації (довіреності, рахунки-фактури, прибуткові, видаткові, податкові накладні); • опрацювання банківських виписок; • складання калькуляції готової продукції; • облік ТМЦ; • складання договорів поставки; • обробка вхідних документів; • інше. 10.2009-05.2012рр. - головний бухгалтер в органі місцевого самоврядування (бюджетна організація). Обов’язки: складати місячні, квартальні та річні бухгалтерські звіти; на основі даних первинних документів і бухгалтерських записів складати бухгалтерську, податкову, статистичну звітність, подавати її за встановленим порядком відповідним органам; складати річний бюджет загального та спеціального фондів по доходах та видатках; організовувати, контролювати, складати розрахунки щодо використання бюджетних коштів; нараховувати заробітну плату працівникам; здійснювати контроль за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; інше. Освіта. 2006-2009 р. - Національний університет біоресурсів і природокористування України (колишній Національний аграрний університет) Факультет: економічний. Спеціальність: «Облік і аудит». Кваліфікаційний рівень: магістр. 2003-2006 р. – ВСП НАУ «Ірпінський економічний коледж» Факультет: економічний. Спеціальність: «Бухгалтерський облік». Кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст.