МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ УСПІШНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ
ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ ФАХІВЦІВ З РОБОТОДАВЦЯМИ

Херсонський державний аграрний університет

Повна назва:
Херсонський державний аграрний університет
Рік заснуваня:
1874
Рівень акредитації:
IV
Регіон:
Херсонська область
Адреса:
73006, м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 23
Номер телефону:
(0552)41-62-16
Веб сайт:
Інформація про заклад:

Херсонський державний аграрний університет - сучасний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, в якому навчається до 5 тисяч студентів денної та заочної форми навчання.

Університет має давню і славетну історію, традиції. Створені фундаментальні наукові школи. Для багатьох аграрників України університет дав путівку до свідомого життя, визначив подальшу долю служіння улюбленій справі.

В університеті працює 304 науково-педагогічних працівника, в тому числі: академік, 3 член-кореспондента НААНУ, 27 доктора наук, професорів, 183 кандидатів наук, доцентів. Співробітниками університету підготовлено 300 патентів, більше 200 авторських свідоцтв на винаходи.
 

Спеціальності:

Університет здійсрює підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра на денній та заочній формах навчання за напрямами:
 • агрономія
 • технологія виробництва та переробки продукції тваринництва
 • водні біоресурси та аквакультура
 • екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
 • гідротехніка (водні ресурси)
 • будівництво
 • облік і аудит
 • менеджмент
 • економіка підприємства
 • геодезія, картографія та землеустрій
 • лісове та садово-паркове господарство

Випускники