МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ УСПІШНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ
ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ ФАХІВЦІВ З РОБОТОДАВЦЯМИ

Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка

Повна назва:
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка
Рік заснуваня:
1930
Рівень акредитації:
IV
Регіон:
Харківська
Адреса:
61002, Харківська обл., м. Харків, вул. Артема 44
Номер телефону:
(057) 700-38-88
Веб сайт:
Інформація про заклад:

Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка — державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, підпорядкований Міністерству аграрної політики України[1] та розташований у Харкові.
В університеті функціонує єдиний в Україні Центр соціологічних досліджень села, який має плідні міжнародні зв'зки з Гарвардським університетом (США). В університеті вперше в Україні створено Iнститут інноваційного менеджменту для прогнозування інноваційних ситуацій в агропромисловому комплексі регіону. В університеті функціонує єдина в Україні кафедра ЮНЕСКО "Філософія людського спілкування", що має офіційний міжнародний статус.В ХНТУСГ працює обласний культурно-освітянський німецький центр (Дойчес Центрум), що сприяє розширенню дружніх відношень між університетом та відповідними навчальними закладами Германії. ХНТУСГ є членом Європейської асоціації аграрних університетів, колективним членом міжнародної академії наук вщої школи, членом консорціуму аграрних університетів світу.

Щорічно понад 300 студентів проходять 2-7 місячне стажування на сільськогосподарських фермах Великобританії, Нідерландів, Данії, Польщі, Чехії, Словаччини та інших країн Європи.

ХНТУСГ - активний учасник українсько-німецького аграрного проекту - програми тримісячного стажування в Німеччині студентів з економічних спеціальностей після одержання ними диплома бакалавра. Саме стажування проходить на переробних підприємствах АПК, в аграрних страхових компаніях та банках. Після повернення на батьківщину студенти складають спеціальні іспити та отримують сертифікати Інституту агробізнесу Німеччини.

Плідною є співдружність з Асоціацією фермерів Франції, яка бере на свій рахунок усі витрати щодо двомісячного стажування студентів.

Спеціальності:

Навчально-науковий інститут механотроніки і систем менеджменту (ННІ МСМ)

 •     Кафедра сільськогосподарських машин
 •     Кафедра тракторів і автомобілів
 •     Кафедра оптимізації технологічних систем ім. Т.П.Євсюкова
 •     Секція виробничого навчання
 •     Кафедра безпеки життєдіяльності
 •     Кафедра фізичної культури та спорту
 •     Кафедра якості, стандартизації та сертифікації

Навчально-науковий інститут енергетики та комп'ютерних технологій (ННІ ЕКТ)
 •     Кафедра технотроніки і теоретичної електротехніки
 •     Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій
 •     Кафедра автоматизованих електромеханічних систем
 •     Кафедра електропостачання та енергетичного менеджменту
 •     Кафедра інтегрованих електротехнологій та процесів

Навчально-науковий інститут технічного сервісу (ННІ ТС)
 •     Кафедра технологічних систем ремонтного виробництва
 •     Кафедра технічних систем і технологій тваринництва ім. Б.П.Шабельника
 •     Кафедра технології матеріалів
 •     Кафедра надійності, міцності та технічного сервісу машин ім. В.Я. Аніловича
 •     Кафедра системотехніки і технологій лісового комплексу
 •     Кафедра транспортних технологій і логістики

Навчально-науковий інститут переробних і харчових виробництв (ННІ ПХВ)
 •     Кафедра обладнання та інжинірінгу переробних та харчових виробництв
 •     Кафедра фізики, теоретичної механіки та деталей машин
 •     Кафедра технологій переробних і харчових виробництв
 •     Кафедра вищої математики
 •     Кафедра мовної підготовки

Навчально-науковий інститут бізнесу і менеджменту (ННІ БМ)
 •     Кафедра організації виробництва бізнесу та менеджменту
 •     Кафедра економіки та маркетингу
 •     Кафедра обліку і аудиту
 •     Кафедра кібернетики
 •     Кафедра ЮНЕСКО "Філософія людського спілкування", філософії і історії України
 •     Кафедра культурних універсалій

Науково-дослідний технологічний інститут

Навчально-науковий інститут післядипломної освіти

Факультет підготовки іноземних громадян

Випускники